ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ 2019 Αρχείο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ 2019 Αρχεία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ"

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

  • άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 1.055.305,96 ευρώ, συμπ. ΦΠΑ 24% και 1.266.367,15 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

  • Για την προμήθεια ιματισμού της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του ΟΠΑΝΔΑ προϋπολογισμού 4.972,40 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (19-21)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Αναβάθμιση και εναρμόνιση κλιματιστικών εγκαταστάσεων του ΟΠΑΝΔΑ με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019

  • Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019

  • ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών αθλητικών οργάνων

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019

  • Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

  • «επισκευή και συντήρηση όλων των ανυψωτικών διατάξεων της οροφής της σκηνής του Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας»

Ανοικτή διαδικασία με Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

  • ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Α.Κ. Εκτιμώμενης αξίας 56.401,67 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

  • «Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης». Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας προϋπολογίζεται σε 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
[12  >>  
Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων