Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης που αφορούν την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Αθλητισμός
Typography

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης που αφορούν την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

O Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αθλητικών δραστηριοτήτων του, προβαίνει σε συνεργασία με την Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην συνδιοργάνωση προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», τα οποία ανά αντικείμενο δράσεως περιλαμβάνουν:

  • Γενικά Προγράμματα με ενασχόληση στo Παιδί και Αθλητισμός (ΠΑ),  Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία (ΑΕΗ),  Άσκηση Ενηλίκων (ΑΕ),  Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία (ΑπρΗ),   Άθληση και Νέοι (ΑΝ),  και  Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία (ΑΤΗ).
  • Ειδικά Προγράμματα για Άσκηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.) στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου και προγραμμάτων σε κολυμβητήρια, σε Ανοιχτούς χώρους Άθλησης ή σε Κλειστά Αθλητικά Κέντρα.

Στα πλαίσια των ανωτέρω προγραμμάτων με το υπ’αριθμ.14851/31-12-2020 σχετ.έγγραφο, ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης που αφορούν:

Την πρόσληψη, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021, ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
1 Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός 5
2 Κολύμβηση 8
3 Καλαθοσφαίριση 3
4 Ποδοσφαίριση 2
5 Αντισφαίριση 1
6 Πετοσφαίριση 1
7 Ειδική Φυσική Αγωγή                4

(Για πληροφορίες-τηλέφωνο:210 5284873-4).

Εντάσεις κατά των πινάκων κατάταξης μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο φορέα ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο (protokollo@opanda.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 εργασίμων) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/07-02-2020 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 461/τευχ.Β΄/14-02-2020).

Ως τελευταία ημέρα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται η Δευτέρα 18/01/2021.

  •  Ακολουθούν αναλυτικά οι προσωρινοί πίνακες επιλογής:

Προσωρινός πίνακας επιλογής Αντισφαίρισης εδώ
Προσωρινός πίνακας επιλογής Ειδικής Φυσικής Αγωγής εδώ
Προσωρινός πίνακας επιλογής Καλαθοσφαίρισης εδώ
Προσωρινός πίνακας επιλογής Κολύμβησης με προυπηρεσία εδώ
Προσωρινός πίνακας επιλογής Κολύμβησης χωρίς προυπηρεσία εδώ
Προσωρινός πίνακας επιλογής Μαζικού Αθλητισμού με προυπηρεσία εδώ
Προσωρινός πίνακας επιλογής Μαζικού Αθλητισμού χωρίς προυπηρεσία εδώ
Προσωρινός πίνακας επιλογής Πετοσφαίρισης εδώ
Προσωρινός πίνακας επιλογής Ποδοσφαίρισης εδώ

  • Ακολουθούν αναλυτικά οι προσωρινοί πίνακες επιλαχόντων:

Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων Ειδικής Φυσικής Αγωγής χωρίς ανεργία εδώ
Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων Καλαθοσφαίρισης χωρίς ανεργία εδώ
Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων Κολύμβησης χωρίς χωρίς ανεργία εδώ
Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων Μαζικού αθλητισμού χωρίς ανεργία εδώ
Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων Πετοσφαίρισης χωρίς ανεργία εδώ
Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων Ποδοσφαίρισης χωρίς ανεργία εδώ
Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων Χωρίς Ειδικότητα χωρίς ανεργία εδώ
Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων Χωρίς κριτήριο Ειδικότητας με ανεργία όλοι εδώ

Η αίτηση για την υποβολή ενστάσεων εδώ

 

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων