Μamakido

Το πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί καθώς, λόγω των ισχυρών ανέμων, ο Εθνικός Κήπος θα πραμείνει κλειστός.
Γυμναστική για γονείς και παιδιά ηλικίας 3-8 ετών.

Οι αθλούμενοι, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να φέρουν αθλητική περιβολή και να έχουν μαζί τους το δικό τους στρωματάκι.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Το πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί καθώς, λόγω των ισχυρών ανέμων, ο Εθνικός Κήπος θα πραμείνει κλειστός.
Γυμναστική για γονείς και παιδιά ηλικίας 3-8 ετών.

Οι αθλούμενοι, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να φέρουν αθλητική περιβολή και να έχουν μαζί τους το δικό τους στρωματάκι.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.