«Προσφυγιά και Λογοτεχνία»: Εικόνες του Μικρασιάτη Πρόσφυγα στη Μεσοπολεμική Πεζογραφία

Εισηγήτρια: Τόνια Καφετζάκη, Ιστορικός

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Κεντρικής  Βιβλιοθήκης δήμου Αθηναίων «Προσφυγιά και Μετανάστευση».

 

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ

Εισηγήτρια: Τόνια Καφετζάκη, Ιστορικός

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Κεντρικής  Βιβλιοθήκης δήμου Αθηναίων «Προσφυγιά και Μετανάστευση».

 

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ