∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ>

0.0/5 κατάταξη (0 ψήφοι)
  • Last update: 05 Ιουλίου 2021
  • File size: 861.97 KB
  • Downloaded: 611
Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων