ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ 2021 Αρχείο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ 2021 Αρχεία

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ>

Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2021

  • άνω των ορίων µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ µε εκτιµώµενη αξία 353.459,40 ευρώ, συµπ. ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021

  • ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τρίτη, 25 Μαΐου 2021

  • για την προμήθεια 96τμχ σημαιών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΟΠΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ (21-22)

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021

  • ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων και αναβοτορίων,

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

  • έκδοση ετήσιων πιστοποιητικών, βελτιώσεις-επισκευές ανελκυστήρων σε κτίρια του ΟΠΑΝΔΑ για τα έτη 2020-2021
Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων