ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ 2019 Αρχείο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ 2019 Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

 • Για την υπηρεσία μεταφοράς μουσικών οργάνων, καθισμάτων, βάθρων κ.λπ. για τις ανάγκες της Δ/νσης Μουσικής του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019

 • «Περιοδική συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης σε χώρους ευθύνης του ΟΠΑΝΔΑ (19-21)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ"

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

 • άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 1.055.305,96 ευρώ, συμπ. ΦΠΑ 24% και 1.266.367,15 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

 • Για την προμήθεια ιματισμού της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του ΟΠΑΝΔΑ προϋπολογισμού 4.972,40 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (19-21)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Αναβάθμιση και εναρμόνιση κλιματιστικών εγκαταστάσεων του ΟΠΑΝΔΑ με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019

 • Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019

 • ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών αθλητικών οργάνων

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019

 • Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

 • «επισκευή και συντήρηση όλων των ανυψωτικών διατάξεων της οροφής της σκηνής του Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας»

Ανοικτή διαδικασία με Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

 • ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Α.Κ. Εκτιμώμενης αξίας 56.401,67 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

 • «συντήρησης συστημάτων πυρόσβεσης διαφόρων εγκαταστάσεων και κτιρίων του ΟΠΑΝΔΑ»
[12  >>  
Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων