ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ 2018 Αρχείο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ 2018 Αρχεία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

  • ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ» - ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος «Για την προμήθεια ενός(1) ηλεκτρικού παλετοφόρου τύπου Compact 20Pegaso Lift

Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018

  • για τις ανάγκες μεταφοράς-διακίνησης υλικών του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. προϋπολογισμού 5.952,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%» .

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΘΕΡΜΙΔΑ

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

  • ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΘΕΡΜΙΔΑ” MEΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018

  • «Για τον καθαρισμό 83 καθημερινών χειμερινών στολών και 83 καθημερινών καλοκαιρινών στολών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών του ΟΠΑΝΔΑ προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την πορμήθεια

Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018

  • "Αθλητικών οργάνων για τα γυμναστήρια του ΟΠΑΝΔΑ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

  • «Για την προμήθεια (500) καθισμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%» .

Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την προµήθεια

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

  • <Ψηφιακά εκτυπωµένων προωθητικών υλικών, banners,λαβάρων κλπ και εντύπων εκτυπωµένων σε offset, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του ΟΠΑΝ∆Α >

Συνοτικός Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

  • Συντήρηση και επισκευή συστημάτων εξαερισμού και κλιμαστισμού
<<  1 [23  >>  
Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων