ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

  • “ Εργασίες στο Γυμναστήριο «Πρέκα» ” Εκτιμώμενης αξίας 357.731,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την προμήθεια εκατό (100) εργονομικών καθισμάτων μουσικών, οκτώ (8) εργονομικών σκαμπώ μουσικών και ενός (1) καθίσματος πιάνου

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

  • για την εύρυθμη λειτουργία των Μουσικών Συνόλων της Δ/νσης Μουσικής του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%» .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

  • «Για την προμήθεια εξήντα (60) αναλογίων μουσικών, ενός (1) αναλογίου μαέστρου, οκτώ (8) ηχοανακλαστικών αναλογίων και ενός (1) βάθρου μαέστρου για την εύρυθμη λειτουργία των Μουσικών Συνόλων της Δ/νσης Μουσικής του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., προϋπολογισμού 5.100,00

Αντικατάσταση Χλοοταπήτων και Λοιπές Εργασίες σε επτά (7) Γήπεδα 5x5 του Δήμου Αθηναίων

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

  • ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, εκτιμώμενης αξίας 379.780,88 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ) MEΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ MEΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

  • ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ» - ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος «Για την προμήθεια ενός(1) ηλεκτρικού παλετοφόρου τύπου Compact 20Pegaso Lift

Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018

  • για τις ανάγκες μεταφοράς-διακίνησης υλικών του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. προϋπολογισμού 5.952,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%» .

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΘΕΡΜΙΔΑ

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

  • ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΘΕΡΜΙΔΑ” MEΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018

  • «Για τον καθαρισμό 83 καθημερινών χειμερινών στολών και 83 καθημερινών καλοκαιρινών στολών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών του ΟΠΑΝΔΑ προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την πορμήθεια

Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018

  • "Αθλητικών οργάνων για τα γυμναστήρια του ΟΠΑΝΔΑ"
<<  1 2 3 4 [56 7 8  >>  
Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων