ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

 • Για την προμήθεια ιματισμού της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του ΟΠΑΝΔΑ προϋπολογισμού 4.972,40 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (19-21)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Αναβάθμιση και εναρμόνιση κλιματιστικών εγκαταστάσεων του ΟΠΑΝΔΑ με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019

 • Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019

 • ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών αθλητικών οργάνων

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019

 • Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

 • «επισκευή και συντήρηση όλων των ανυψωτικών διατάξεων της οροφής της σκηνής του Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας»

Ανοικτή διαδικασία με Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

 • ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Α.Κ. Εκτιμώμενης αξίας 56.401,67 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

 • «συντήρησης συστημάτων πυρόσβεσης διαφόρων εγκαταστάσεων και κτιρίων του ΟΠΑΝΔΑ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ»

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 54.994,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

 • «Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης». Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας προϋπολογίζεται σε 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια "Οργάνων παιδικών χαρών",

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

 • , σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της μελέτης της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων
<<  1 2 [34 5 6 7  >>  
Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων