ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

 • για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. προϋπολογισμού 4.989,76 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την προμήθεια ζελατινών

Τετάρτη, 06 Μαΐου 2020

 • για τις ανάγκες των εξωτερικών μονάδων (Πολιτιστικά & Αθλητικά κέντρα) του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., προϋπολογισμού 2.500,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2020

 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΠΑΓΟ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

 • Για την υπηρεσία μεταφοράς μουσικών οργάνων, καθισμάτων, βάθρων κ.λπ. για τις ανάγκες της Δ/νσης Μουσικής του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019

 • «Περιοδική συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης σε χώρους ευθύνης του ΟΠΑΝΔΑ (19-21)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ"

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

 • άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 1.055.305,96 ευρώ, συμπ. ΦΠΑ 24% και 1.266.367,15 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

 • Για την προμήθεια ιματισμού της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του ΟΠΑΝΔΑ προϋπολογισμού 4.972,40 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (19-21)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Αναβάθμιση και εναρμόνιση κλιματιστικών εγκαταστάσεων του ΟΠΑΝΔΑ με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019

 • Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019

 • ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών αθλητικών οργάνων

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019

 • Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
<<  1 [23 4 5 6  >>  
Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων