ΟΠΑΝΔΑ: Ανακοίνωση πρόσληψης είκοσι τεσσάρων (24) πτυχιούχων φυσικής αγωγής

Δελτία Τύπου
Typography

Ανακοίνωση πρόσληψης είκοσι τεσσάρων (24) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2022-2023.

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.), προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αθλητικών δραστηριοτήτων του, προβαίνει στη πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) Π.Φ.Α. μέσω των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», τα οποία εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και υλοποιούνται από τον Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. και ανά αντικείμενο δράσεως περιλαμβάνουν:

  • Γενικά Προγράμματα με ενασχόληση στην Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία (ΑπρΗ), Παιδί και Αθλητισμός (ΠΑ),   Άθληση και Νέοι (ΑΝ),  Άσκηση Ενηλίκων (ΑΕ)  και  Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία (ΑΤΗ).
  • Ειδικά Προγράμματα για Άσκηση Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.) στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου και προγραμμάτων σε κολυμβητήρια,  σε Ανοιχτούς χώρους Άθλησης ή σε Κλειστά Αθλητικά Κέντρα.
  •     Τα Τμήματα ανά Πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/οικ.556937/14-11-2022 (ΑΔΑ:ΡΠΝΧ4653Π4-ΤΝΧ) και την ΥΠΠΟΑ/οικ.559843/15-11-2022 (ΑΔΑ:Ρ62Ψ4653Π4-ΘΣΡ) Αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού:

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑπρΗ

ΠΑ

ΑΝ

ΑΕ

ΑΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ

10

40

20

40

30

140

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΜΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ

100

100

Στα πλαίσια των ανωτέρω προγραμμάτων ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2022-2023, ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1

Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός (Αεροβική)

5

Έως 8 μήνες

2

Κολύμβηση

4

Έως 8 μήνες

3

Καλαθοσφαίριση

3

Έως 8 μήνες

4

Ποδοσφαίριση

1

Έως 8 μήνες

5

Αντισφαίριση

1

Έως 8 μήνες

6

Ειδική Φυσική Αγωγή

10

Έως 8 μήνες

Οι ανωτέρω Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) θα υλοποιήσουν προγράμματα στα κέντρα του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. και συγκεκριμένα στους Ανοιχτούς χώρους Άθλησης, στα Κλειστά Αθλητικά Κέντρα, στα Γυμναστήρια και στα Κολυμβητήρια. 

Οι χώροι που θα υλοποιηθούν τα προγράμματα λειτουργούν από Δευτέρα ως Παρασκευή 8:00-22:00 και Σάββατο 8:00-19:00. Η απασχόληση των Π.Φ.Α. θα είναι ως επί τω πλείστων στην απογευματινή βάρδια. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που επισυνάπτεται παρακάτω και να την υποβάλλουν, είτε  ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ και ΟΧΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) Ακαδημίας 50, Τ.Κ. 10679 - Αθήνα, υπόψη Δ/νσης Αθλητισμού/Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού. 

(Για πληροφορίες-τηλέφωνο:210 5284873-4-9).

- Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις, δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ορίζεται από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης σε δύο (2) εφημερίδες και την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού, ήτοι από 29/12/2022 έως και 12/01/2023.

Επισημαίνεται ότι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ήτοι Πέμπτη 12/01/2023, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και θα θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15:00.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Τα κριτήρια επιλογής, ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων και οι υποβολές ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους στον φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 εργασίμων) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στην υπηρεσία μας, θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/07-02-2020 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 461/τευχ.Β΄/14-02-2020).

Αναλυτικά η  αίτηση συμμετοχής εδώ 

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων