Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης που αφορούν την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Αθλητισμός
Typography

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης που αφορούν την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

O Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αθλητικών δραστηριοτήτων του, προβαίνει σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην συνδιοργάνωση προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους».

Η επιτροπή κατάρτισης πινάκων που συγκροτήθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ 215/14-10-2020 Π.Δ.Σ. του ΟΠΑΝΔΑ και κατόπιν του υπ' αριθμ 619/22.01.21 έγγραφο της Διεύθυνσης Αθλητισμού ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης πρόσληψης είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που θα ασχοληθούν με θέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια ισχύος εκάστης σύμβασης εως 32 εβδομάδες.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
1 Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός 5
2 Κολύμβηση 8
3 Καλαθοσφαίριση 3
4 Ποδοσφαίριση 2
5 Αντισφαίριση 1
6 Πετοσφαίριση 1
7 Ειδική Φυσική Αγωγή                4

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης εδώ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης εδώ

 
(Για πληροφορίες-τηλέφωνο:210 5284873-4).